Hyrryttare

Som hyrryttare rider man en vanlig lektion på vardagar och ytterligare en ritt på helgen.
En lördag i månaden hjälper man till i stallet med skötsel och vid ponnyridning.
 
Hyrryttare har även möjlighet att följa med på olika evenemang till reducerat pris samt göra egna resor.
Man har även möjlighet att gå kurser i bl.a ledarskap och HLR via Rfsisu.

På lördagar hämtar, sköter och rider du din häst antingen själv eller tillsammans med andra hyrryttare. Ryttarna bestämmer tid själva utifrån när de kan och hur hästarna går lektion på förmiddagen.
Ridning i ungefär 60 min i paddock eller en uteritt.
 
Hyrryttarens åtaganden:
●     Ansvarar för att hästen sköts enligt överenskommelse.
         Vid skada eller sjukdom tas omedelbar kontakt med ägaren.
●     Skötsel av utrustning: Sadel, schabrak, sadeljord, träns och bett skall hållas rena likaså ryktborstar och ryktspann.

      
För att få bli hyrryttare måste man ha ridit hos oss minst en termin, vara 13 år eller visat sig tillräckligt kunnig.

Är du intresserad av att bli hyrryttare prata med Erika nästa lektionstillfälle.